Die Reizbarkeit der Pflanzen

In 1893 gaf de Duitse botanicus Wilhelm Pfeffer een lezing over de Reizbarkeit, de ‘prikkelbaarheid’ van planten. Hij sloot af met de volgende woorden over de zoektocht naar nieuwe kennis: «Similar to all natural sciences, the research aimed at unlocking…

You breathe from a garden in your neck

You breathe from a garden in your neck

At the request of Judith Jockel, I have written and compiled a text for her book You breathe from a garden in your neck. The book serves as memorial for her best friend, artist and photographer Mieke Van de Voort, who passed…

Kadaver van een rivier

Oever en rivier gaan vloeiend in elkaar over. Je denkt te weten waar het water begint, maar als je iets te lang blijft staan zakken je voeten weg in de drassige bodem. Onder de waterspiegel dezelfde begroeiing als aan de…

Edges of the Experiment - media

Edges of the Experiment – media

Reviews and media appearances Center for Land Use Interpretation (US)  Center for Land Use Interpretation (CLUI), ‘The Lay of the Land’, 2016 issue «This is an epic book, and a unique animal, in two volumes, in a box. One is…

Gestundete Zeit

«Het arcadische landschap […] vertelt van een eeuwenoude interactie tussen mens en natuur. De mens greep in in de natuur, vormde haar om en maakte haar tot op zekere hoogte dienstbaar. Deze samenwerking tussen mens en natuur resulteerde in een…

Locus amoenus

«[In de Roman de la Rose (1230) is de tuin] prominent aanwezig als een imaginaire plek waarop de hele erotische beschaving van die tijd wordt geprojecteerd. Daarmee echoot de hortus conclusus op bijzonder aansprekende wijze de locus van Arcadia, waarin…

The Magic Tree

The Magic Tree

The Ravestijn Gallery presents ‘The Magic Tree’, a solo exhibition by Marie-José Jongerius, featuring seven large-format prints from her ‘Edges of the Experiment’ series. Marie-José Jongerius, Claremont (CA), 2004 The Southwestern United States has always been the setting for dreams….

Axioms for Reading the Landscape

«Our human landscape is our unwitting autobiography, reflecting our tastes, our values, our aspirations, and even our fears, in tangible, visible form. We rarely think of landscape that way, and so the cultural record we have “written” in the landscape…

Gerrit Kouwenaar, Roerloos

Gerrit Kouwenaar, Roerloos

The Changing Meaning of Landscape

«… we must acknowledge not only that landscapes do not stand apart from human activity but that every landscape is a human artifact. Whether framed by a camera, cultivated as farmland, conserved as a nature reserve, or preserved as so-called…