Die Reizbarkeit der Pflanzen

In 1893 gaf de Duitse botanicus Wilhelm Pfeffer een lezing over de Reizbarkeit, de ‘prikkelbaarheid’ van planten. Hij sloot af met de volgende woorden over de zoektocht naar nieuwe kennis: «Similar to all natural sciences, the research aimed at unlocking…