You breathe from a garden in your neck

At the request of Judith Jockel, I have written and compiled a text for her book You breathe from a garden in your neck. The book serves as memorial for her best friend, artist and photographer Mieke Van de Voort, who passed…

In 1893 gaf de Duitse botanicus Wilhelm Pfeffer een lezing over de Reizbarkeit, de ‘prikkelbaarheid’ van planten. Hij sloot af met de volgende woorden over de zoektocht naar nieuwe kennis: «Similar to all natural sciences, the research aimed at unlocking…

Kadaver van een rivier

Foto: Daniel Nicolas, 2016 Oever en rivier gaan vloeiend in elkaar over. Je denkt te weten waar het water begint, maar als je iets te lang blijft staan zakken je voeten weg in de drassige bodem. Onder de waterspiegel dezelfde…

Edges of the Experiment - media

Reviews and media appearances Center for Land Use Interpretation (US)  Center for Land Use Interpretation (CLUI), ‘The Lay of the Land’, 2016 issue «This is an epic book, and a unique animal, in two volumes, in a box. One is…

DE GRENSMAAS IS VAN IEDEREEN

Het aanzien van de Grensmaas verandert de komende jaren ingrijpend. Aan Nederlandse en Belgische zijde van de rivier wordt hard gewerkt om alle doelen te bereiken: hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en grindwinning. De vele belangen en het grensoverschrijdende karakter maken het een ambitieus project. ‘Over vijftig jaar ziet het er hier uit zoals langs de Franse grindrivier Allier.’‘We hebben geopperd om bij de stuw van Borgharen een partij grind in de Maas te kiepen, zodat de rivier de

«Het arcadische landschap […] vertelt van een eeuwenoude interactie tussen mens en natuur. De mens greep in in de natuur, vormde haar om en maakte haar tot op zekere hoogte dienstbaar. Deze samenwerking tussen mens en natuur resulteerde in een…

«[In de Roman de la Rose (1230) is de tuin] prominent aanwezig als een imaginaire plek waarop de hele erotische beschaving van die tijd wordt geprojecteerd. Daarmee echoot de hortus conclusus op bijzonder aansprekende wijze de locus van Arcadia, waarin…

The Magic Tree

The Ravestijn Gallery presents ‘The Magic Tree’, a solo exhibition by Marie-José Jongerius, featuring seven large-format prints from her ‘Edges of the Experiment’ series. Marie-José Jongerius, Claremont (CA), 2004 The Southwestern United States has always been the setting for dreams….

«Our human landscape is our unwitting autobiography, reflecting our tastes, our values, our aspirations, and even our fears, in tangible, visible form. We rarely think of landscape that way, and so the cultural record we have “written” in the landscape…

Gerrit Kouwenaar, Roerloos