Die Reizbarkeit der Pflanzen

In 1893 gaf de Duitse botanicus Wilhelm Pfeffer een lezing over de Reizbarkeit, de ‘prikkelbaarheid’ van planten. Hij sloot af met de volgende woorden over de zoektocht naar nieuwe kennis: «Similar to all natural sciences, the research aimed at unlocking…

Gestundete Zeit

«Het arcadische landschap […] vertelt van een eeuwenoude interactie tussen mens en natuur. De mens greep in in de natuur, vormde haar om en maakte haar tot op zekere hoogte dienstbaar. Deze samenwerking tussen mens en natuur resulteerde in een…

Locus amoenus

«[In de Roman de la Rose (1230) is de tuin] prominent aanwezig als een imaginaire plek waarop de hele erotische beschaving van die tijd wordt geprojecteerd. Daarmee echoot de hortus conclusus op bijzonder aansprekende wijze de locus van Arcadia, waarin…

Axioms for Reading the Landscape

«Our human landscape is our unwitting autobiography, reflecting our tastes, our values, our aspirations, and even our fears, in tangible, visible form. We rarely think of landscape that way, and so the cultural record we have “written” in the landscape…

The Changing Meaning of Landscape

«… we must acknowledge not only that landscapes do not stand apart from human activity but that every landscape is a human artifact. Whether framed by a camera, cultivated as farmland, conserved as a nature reserve, or preserved as so-called…